วันคล้ายวันสถาปนา รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

วันที่  7 พฤษภาคม 2565  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ครบรอบ 58 ปี  โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกาแฟ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  พิธีขอดุอาอ์ของศาสนาอิสลาม  พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา