วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำโดย นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำโดย นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 46.วันที่ 27 -06-65 รณรงค์ยาเสพติด-53e175f4
    46.วันที่ 27 -06-65 รณรงค์ยาเสพติด-53e175f4
ติดต่อเรา