วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทุ่งยาว

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยนำขบวนเชิดสิงโต วงโยธวาทิต และชุดการเเสดงวันไหว้พระจันทร์ ร่วมกิจกรรม ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (34)-284b26ea
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (34)-284b26ea
ติดต่อเรา