วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู และการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู และการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 39) ข่าวประชาสัมพันธ์ 10-06-65 มอบเกียรติบัตรประกวดพาน-30b3c512
    39) ข่าวประชาสัมพันธ์ 10-06-65 มอบเกียรติบัตรประกวดพาน-30b3c512
ติดต่อเรา