วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้ารับการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ICQ: International chemistry quiz)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้ารับการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ICQ: International chemistry quiz) จัดโดย Royal Australian Chemical Institute ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (48)-0b9ee0ff
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (48)-0b9ee0ff
ติดต่อเรา