วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญโรงเรียน

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะครู บุคลากร นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ29ปี โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญทางศาสนาพุทธและอิสลาม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติเรียบร้อย, นักเรียนยากจน และนักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (46)-70776937
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (46)-70776937
ติดต่อเรา