วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนเสมอภาคแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มใหม่ รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนเสมอภาคแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มใหม่ รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 39-e0e1eb75
    39-e0e1eb75
ติดต่อเรา