วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติตัว การปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 23) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12-5-65-fdbb757b
    23) ข่าวประชาสัมพันธ์ 12-5-65-fdbb757b
ติดต่อเรา