วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ถวายจตุปัจจัย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา ณ วัดทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 54-2-1b898578
    54-2-1b898578
ติดต่อเรา