วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้นำบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน และ การเขียนแผนงาน และโครงการทำกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 56.สภานักเรียน-d146f3b1
    56.สภานักเรียน-d146f3b1
ติดต่อเรา