วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (35)-aed9158d
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (35)-aed9158d
ติดต่อเรา