วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง พร้อมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 49-c2a9d1b8
    49-c2a9d1b8
ติดต่อเรา