วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีนักเรียนแกนนำจากแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมี นาวสาวยศวดี แซ่อึ่ง ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ษ ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลในการดำเนินงานต่อไป

  • 7-ae08fa58
    7-ae08fa58
ติดต่อเรา