วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปี การศึกษา 2565

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปี การศึกษา 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมเปิดพจนานุกรมไทย, กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาถิ่นใต้ และกิจกรรมการแข่งขันออกแบบหนังสือเล่มโปรดของฉัน

  • 29-630fa0ab
    29-630fa0ab
ติดต่อเรา