วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้ารับมอบทุนการศึกษาตาม“โครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้ารับมอบทุนการศึกษา ตาม “โครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  • 30-2df506ff
    30-2df506ff
ติดต่อเรา