วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (6)-3123db47
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (6)-3123db47
ติดต่อเรา