วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน ๑๕ คน ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ตามโครงการตัดแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนในชนบท ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน ๑๕ คน ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ตามโครงการตัดแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนในชนบท ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

  • 31-5d3ce03a
    31-5d3ce03a
ติดต่อเรา