วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วม บริจาคสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจําปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วม บริจาคสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจําปี ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมส่งมอบสิ่งของให้เหล่ากาชาด จังหวัดตรัง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียนเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมอําเภอปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 51-df41851f
    51-df41851f
ติดต่อเรา