วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานอนามัยโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวณ ๒๑ คน ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวณ ๒๑ คน ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต หอประชุมอําเภอปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 45.วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๕ (2)-7086a70f
    45.วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๕ (2)-7086a70f
ติดต่อเรา