วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการการแข่งขันดังนี้คือ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ,การแข่งขันคิดเลขเร็ว ,การแข่งขัน Sudoku ,การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 56-35c5e001
    56-35c5e001
ติดต่อเรา