วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ” วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ” วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒๕ พฤศจิกายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีธรรม โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับลูกเสือเข้าร่วมพิธี และร่วมพิธีการเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 53-fcd6e0c9
    53-fcd6e0c9
ติดต่อเรา