วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 56-2eef5849
    56-2eef5849
ติดต่อเรา