วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูเเก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูเเก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 57-d0f6970c
    57-d0f6970c
ติดต่อเรา