วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการตัดกิ่งไม้และเปลี่ยนหลอดไฟภายในบริเวณโรงเรียน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการตัดกิ่งไม้และเปลี่ยนหลอดไฟภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้า จากเทศบาลตำบลท่าข้าม ในการนี้ ทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ขอขอบพระคุณ เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

  • 47-198e7f8e
    47-198e7f8e
ติดต่อเรา