วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสี ครบรอบ ๓๙ ปี “ดอกบัวเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสี ครบรอบ ๓๙ ปี “ดอกบัวเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ วงโยธวาทิต ร่วมเดินขบวนกีฬาสี ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (27)-05f55606
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (27)-05f55606
ติดต่อเรา