วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมงานมุทิตาจิตงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมงานมุทิตาจิตงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๕ ในงานเกษียณอายุราชการของ นายให้ พลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 36-74b06f15
    36-74b06f15
ติดต่อเรา