วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 35-859517b6
    35-859517b6
ติดต่อเรา