วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องใน”วันสุนทรภู่”

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องใน”วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 48-2-07daa8e3
    48-2-07daa8e3
ติดต่อเรา