วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งยาว

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (59)-c68b536e
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (59)-c68b536e
ติดต่อเรา