วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลต่างๆ จากการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลต่างๆ จากการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการการแข่งขันดังนี้คือ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ,การแข่งขันคิดเลขเร็ว ,การแข่งขัน Sudoku และ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (75)-c424ee0f
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (75)-c424ee0f
ติดต่อเรา