วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ อบจ นครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รายการงานมหกรรมกีฬามวลชนคนตรังการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ อบจ นครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รายการงานมหกรรมกีฬามวลชนคนตรังการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (29)-5164adc3
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (29)-5164adc3
ติดต่อเรา