วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (58)-a32405d6
    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (58)-a32405d6
ติดต่อเรา