วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรม “วาดภาพประกอบบทประพันธ์” และการแข่งขันกิจกรรม “ประชันกลอนสด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายอาคม โพชสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • 39) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9-06-65  วันไหว้ครู-c5262412
    39) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9-06-65 วันไหว้ครู-c5262412
ติดต่อเรา