วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗  “พัทลุงเกมส์”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗  “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง โดยนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำดังนี้

๑.นายสุรภัทร ทรงพิมพ์ไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กีฬามวยปล้ำประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก ๑๑๐ กิโลกรัม

๒.นายศิวะพงษ์ ช่วยสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กีฬามวยปล้ำประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก ๕๕ กิโลกรัม

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (10)-b0b1777d
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (10)-b0b1777d
ติดต่อเรา