วันที่ 12 – 14 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

    ติดต่อเรา