วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นัฐภล เพ็ชรทอง กลุ่มงานแนะแนว ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูในดวงใจศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นัฐภล เพ็ชรทอง กลุ่มงานแนะแนว ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูในดวงใจศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

    ติดต่อเรา