วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารและข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกิจกรรมแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารและข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกิจกรรมแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมี นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมพิธีรดน้ำและกล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ รวมทั้งมีการแสดงชุด “นบวันทามุทิตาอาจาริยาคุณ” และการบรรเลงดนตรีออเคสตรา จากตัวแทนนักเรียน มอบให้แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน

 

    ติดต่อเรา