วันที่ 18 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้นำเสนอการดำเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best Practice ระดับประเทศ

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้นำเสนอการดำเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ Best Practice ระดับประเทศ ในการนี้ ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับชาติ ภาคใต้ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

    ติดต่อเรา