วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในนามผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในนามผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา