วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบปีที่ 86 ประจำปี 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายราชสักการะ ถวายบังคมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบปีที่ 86 ประจำปี 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายราชสักการะ ถวายบังคมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พิธีมอบทุนการศึกษา และแสดงศักยภาพของนักเรียนพร้อมทั้งกิจกรรมนิทรรศการความรู้จากกลุ่มสาระ โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย เป็นประธานในพิธี

    ติดต่อเรา