วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม และประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม และประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 121 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา