วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในฐานะผู้บังคับการค่ายย่อย นำคณะครูและนักเรียนยุวกาชาด จำนวน 2 หน่วย เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จังหวัดตรัง) ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (ทะเลสองห้อง) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในฐานะผู้บังคับการค่ายย่อย นำคณะครูและนักเรียนยุวกาชาด จำนวน 2 หน่วย เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จังหวัดตรัง) ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (ทะเลสองห้อง) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา