วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

    ติดต่อเรา