วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Active Learning) ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2564 ในภาคเช้าวันนี้ผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายการบริหารงานบุคคล โดย นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในภาคบ่ายศึกษาดูงาน จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา