วันที่10 กรกฎาคม 2564 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา

วันที่10 กรกฎาคม 2564 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันนี้ผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยวิทยากรจากตัวแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยาย “การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และภาวะผู้นำทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วิทยากรการบรรยาย

    ติดต่อเรา