วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมประชุม การเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมประชุม การเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ สุงข์สุข นายอำเภอปะเหลียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลลิพัง เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก

  • 21) ข่าวประชาสัมพันธ์ 6--5-65-2fed8ca7
    21) ข่าวประชาสัมพันธ์ 6--5-65-2fed8ca721) ข่าวประชาสัมพันธ์ 6--5-65-765b340c
    21) ข่าวประชาสัมพันธ์ 6--5-65-765b340c
ติดต่อเรา