วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นำโดย นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นำโดย นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว ในการนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยดูแล และให้คำแนะนำในการรับวัคซีนแก่นักเรียน

    ติดต่อเรา