วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564

    ติดต่อเรา