วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564

    ติดต่อเรา