ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดตรัง(ออนไลน์)ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00น.

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง    จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมศักยภาพครู ในจังหวัดตรัง(ออนไลน์)“กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ “ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00น.

    ติดต่อเรา